• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • |  
  • Hotline: 1900-6154
Odoo • Text and Image

Salute Services - Dịch vụ công nghệ
thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Salute Services là giải pháp CNTT hỗ trợ cho tổ chức dịch vụ nhận ủy quyền từ cơ quan BHXH ủy quyền thu BHXH, BHYT đối với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Salute Services là một hệ thống CNTT gồm 02 ứng dụng di động và hệ thống webapp. Hệ thống hỗ trợ 3 đối tượng: người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (ứng dụng Salute), nhân viên thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (ứng dụng Salute Agent), quản lý kế toán - kê khai thu BHXH, BHYT tự nguyện tại văn phòng (hệ thống webapp Salute Services).

Ứng dụng
Salute

Dành cho Người tham gia
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Ứng dụng
Salute Agent

Dành cho
Nhân viên thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Hệ thống webapp Salute Services

Dành cho Quản lý kế toán - kê khai thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại VP